Tag: innovations

Àlàyé ránpẹ‌ nípa Bídíàh àti ewu rẹ‌

Ẹ‌yín lè ti máa gbọ‌, tàbí kí ẹti rí bí àwọn Ahlu Sunnah ṣé máa n'kìlò fún àwọn èèyàn kúrò níbi Bídíàh (àdádáálẹ‌ ẹ‌sìn), ṣùgbọ‌n tí ẹ kò mọ ohun tí wó‌n pèní Bídíàh àti ìdí tí wọ‌ n'fín sọ wípé kò da. Gbólóhùn “Bídíàh” jẹ‌ èdè lárúbáwá, tí ìtumọ‌ rẹ‌ jẹ‌ “àdádáálẹ‌ inú ẹ‌sìn”. Ìyẹn ni àwọn ohun tí kò sí lára ẹ‌sìn láyé ...

Read more

Errors In The Creed

From ʿAbdul-ʿAzīz bn ʿAbdillāh bn Bāz to whoever sees it from the Muslims, may Allāh guide them to that which contains His pleasure, and may He increase them in knowledge and faith, Āmīn: As-Salām ʿalaykum wa raḥmatullāh wa barakātuH. To proceed: Read below or download eBook PDF here Download here

Read more
Page 1 of 2 1 2

Categories

Donations

Help our organization by donating today! All donations go directly to making a difference for our cause.